chelmiec.pl

Uwaga nowy wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy w ramach poddziałania 19.2 (z wyłączeniem projektów grantowych i operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej)

LGD "KORONA SADECKA informuje, iż  w związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r, Zarządzenia Prezesa ARMiR wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  z  wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.

Zaktualizowane dokumenty aplikacyjne znajdują się  w zakładce Strefa wnioskodawcy/beneficjenta w zakładkach:

- Dotacje na rozwój firmy link: https://lgdkoronasadecka.pl/strona/dotacje-na-rozwoj-firmy-2

- Dotacje na projekty infrastrukturalne niekomercyjne/inkubator przetwórstwa  lokalnego link:https://lgdkoronasadecka.pl/strona/dotacje-na-projekty-infrastrukturalne-niekomercyjne-inkubator-przetworstwa-lokalnego

Zaktualizowane dokumenty znajdują się także na stronie ARiMR pod linkiem:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 oraz na stronie prow.malopolska.pl  pod linkiem https://www.prow.malopolska.pl/skorzystaj