chelmiec.pl

WARSZTAT REFLEKSYJNY ZA NAMI

16 lutego br. LGD „KORONA SĄDECKA” przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu online uczestniczyli członkowie LGD, w tym Zarządu i Rady decyzyjnej, pracownicy biura oraz mieszkańcy. Łącznie w warsztacie udział wzięło 20 osób zaangażowanych w debatę na temat procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Korona Sądecka”. Warsztat prowadzony był w drodze dyskusji w oparciu o dane gromadzone w ramach monitoringu przez pracowników biura. Uczestnikom dziękujemy za udział oraz zgłoszone uwagi.