chelmiec.pl

Warsztaty dla młodzieży i seniorów - w trakcie!!!

GOK w Chełmcu zorganizował warsztaty z malarstwa, ceramiki i koronki klockowej, do uczestnictwa w których mogli się zgłaszać mieszkańcy obszaru LGD Korona Sądecka. Zajęcia dla młodzieży z malarstwa i skierowane do seniorów z koronki klockowej są już w trakcie i powstają  pierwsze dzieła. Obecnie w budynku Astro Centrum w Chełmcu, trwa wystawa przedmiotów jakie powstały na zajęciach z ceramiki. Podczas jej otwarcia pani Instruktor przeprowadziła prelekcję na temat tego jak można wykorzystać swój talent i potraktować go jako źródło dochodu.
Wystawa rozpoczęła się 25 września i można ją podziwiać jeszcze do 15 października.

Warsztaty z malarstwa, ceramiki i koronki klockowej są częścią projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu, w ramach Programu działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności" w ramach projektu grantowego pt. "Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD KORONA SĄDECKA".

Projekt pn. "Bądźmy przedsiębiorczy - cykl szkoleń tematycznych dla seniorów i młodzieży z obszaru LGD połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat przedsiębiorczości", ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów i wystawy z wykładem, doposażeniem w gabloty wystawiennicze oraz promowanie postaw pro przedsiębiorczych występujących na terenie LGD Korona Sądecka.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.