chelmiec.pl

Warsztaty malarskie - nabór!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu zaprasza młodzież w wieku od 10 do 18 lat na warsztaty z malarstwa. Warsztaty poprowadzi Pani Janina Mróz - praktyk, twórca ludowy ale też pedagog.

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu zaprasza młodzież w wieku od 10 do 18 lat na warsztaty z malarstwa. Warsztaty poprowadzi Pani Janina Mróz - praktyk, twórca ludowy ale też pedagog.

W ramach zajęć przewidziano naukę profesjonalnego rysunku, wystawę prac po warsztatowych  oraz udział w wykładzie na temat przedsiębiorczości gdzie można się dowiedzieć w jaki sposób można zarabiać na sztuce. Zajęcia będą się odbywać w ASTRO CENTRUM w Chełmcu. Młodzi artyści będą pracować przy wykorzystaniu sztalug, zestawu pędzli, palet malarskich, podobrazi (rozm. 30x30cm i 40x60cm), kredek akwarelowych, farb akrylowych. Po warsztatach prace zostaną zaprezentowane na wystawie a następnie oddane ich twórcą.

Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym przy zachowaniu dystansu społecznego. W celu wzięcia udziału w zajęciach konieczne jest uzupełnienie karty zgłoszenia i przesłanie skanu  podpisanej karty oraz oświadczeń na adres gok@chelmiec.pl. Tylko kompletne zgłoszenia będą przyjmowane. Decyduje zasada kto pierwszy ten lepszy, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy spotkań:

01.10.2020r., godz.16:00–18:00

06.10.2020r., godz. 15:00-17:00

08.10.2020r., godz. 16:00–18:00

13.10.2020r., godz. 15:00–17:00

15.10.2020r., godz. 16:00-18:00.

Warsztaty z malarstwa są częścią projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach Programu,  działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności" w ramach projektu grantowego pt. "Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD "KORONA SĄDECKA".

Projekt pn. "Bądźmy przedsiębiorczy - cykl szkoleń tematycznych dla seniorów i młodzieży z obszaru LGD połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat przedsiębiorczości", ma na celu Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów i wystawy z wykładem, doposażeniem w gabloty wystawiennicze oraz promowanie postaw pro przedsiębiorczych występujących na terenie LGD Korona Sądecka.