chelmiec.pl

Warsztaty z ceramiki dla osób w wieku 50+ - rekrutacja!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu serdecznie zaprasza osoby w wieku 50+ chętne do udziału w zajęciach z ceramiki. Warsztaty poprowadzi pani Monika Pychyrek z pracowni ARTAMI. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu serdecznie zaprasza osoby w wieku 50+ chętne do udziału w zajęciach z ceramiki. Warsztaty poprowadzi pani Monika Pychyrek z pracowni ARTAMI. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia będą się odbywały w budynku ASTRO CENTRUM w reżimie sanitarnym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w postaci wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (skan) w nie przekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020r.  na e-mail: gok@chelmiec.pl.

  Zajęcia są nieodpłatne!!!

Warsztaty z ceramiki są częścią projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach Programu,  działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności" w ramach projektu grantowego pt. "Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD "KORONA SĄDECKA".

Projekt pn. "Bądźmy przedsiębiorczy - cykl szkoleń tematycznych dla seniorów i młodzieży z obszaru LGD połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat przedsiębiorczości", mana celu Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów i wystawy z wykładem, doposażeniem w gabloty wystawiennicze oraz promowanie postaw pro przedsiębiorczych występujących na terenie LGD Korona Sądecka. 

Załączniki:

Karta zgłoszenia