chelmiec.pl

Warsztaty z koronki klockowej dla osób 50+ - zapisy!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu serdecznie zaprasza osoby w wieku 50+ do uczestnictwa w zajęciach z koronki klockowej. Warsztaty będą odbywać się w budynku ASTRO CENTRUM w Chełmcu oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. Zajęcia poprowadzi pani Magdalena Cięciwa.

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu serdecznie zaprasza osoby w wieku 50+ do uczestnictwa w zajęciach z koronki klockowej. Warsztaty będą odbywać się w budynku ASTRO CENTRUM w Chełmcu oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. Zajęcia poprowadzi pani Magdalena Cięciwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w postaci wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (skan) w nie przekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020r.  na e-mail: gok@chelmiec.pl.

Liczba miejsc ograniczona!!!. Zajęcia są nieodpłatne!!!

Warsztaty z koronki klockowej są częścią projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach Programu,  działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności" w ramach projektu grantowego pt. "Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD "KORONA SĄDECKA".

Projekt pn. "Bądźmy przedsiębiorczy - cykl szkoleń tematycznych dla seniorów i młodzieży z obszaru LGD połączonych z wystawą prac i warsztatami na temat przedsiębiorczości", mana celu Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów i wystawy z wykładem, doposażeniem w gabloty wystawiennicze oraz promowanie postaw pro przedsiębiorczych występujących na terenie LGD Korona Sądecka. 

Załączniki:

Karta zgłoszenia