chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Wyniki konkursu na stanowisko pracy w Biurze LGD "KORONA SĄDECKA"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektor Biura została wybrana Pani Anna Olszewska.

Uzasadnienie:

Pani Anna Olszewska posiada kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Dysponuje odpowiednim doświadczeniem zawodowym, w tym w kierowaniu zespołem realizującym projekt i realizacją zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą  znajomością PROW 2014-2020, w szczególności z zakresu działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”.

Chełmiec, 18.09.2023 r.