chelmiec.pl

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców

LGD „KORONA SĄDECKA” informuje, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. tj. czwartek w godzinach od 8.00-16.00 planowane jest szkolenie dla Wnioskodawców poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (planowane nabory na budowę i dostosowanie obiektów kulturalnych oraz granty na: Inicjatywy prośrodowiskowe, Promowanie przedsiębiorczości, Ofertę kulturalną oraz Produkty turystyczne).

Szkolenie odbędzie się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie.

Lista miejsc na szkolenie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować się będzie kolejność zgłoszenia.

Program szkolenia

Karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy!