chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Zaproszenie na dyżur KOBIETY i OSOBY AKTYWNE FIZYCZNIE

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „KORONA SĄDECKA” serdecznie zaprasza

KOBIETY I OSOBY AKTYWNE FIZYCZNIE z obszaru LGD na dyżury, których celem będzie poznanie Państwa potrzeb oraz pomysłów na rozwój w następujących terminach:

KOBIETY -  Termin: 01.07.2022 r. (piątek), godz. 10.00-12.00 , Urząd Miasta w Grybowie (sala posiedzeń), ul. Rynek 12, 33-330 Grybów.

OSOBY AKTYWNE FIZYCZNE - Termin: 01.07.2022 r. (piątek), godz. 12.30-14.30, Urząd Miasta w Grybowie (sala posiedzeń), ul. Rynek 12, 33-330 Grybów.